Log på Kontakt Forside
Links

Links til
Myndigheder og
fagligt indhold.

Erklæring inden slagtning
Udsæd
Se alle links

Omlægning

 
Få mere viden

Medlemsskab og rådgivningsabonnementer
Orientering nr. 10, 2014
NaturErhverv har i denne uge udsendt breve til alle, der har anmeldt randzoner i Fælles-skema 2014.Randzoneloven blev ikke vedtaget hvilket betyder, at hvis du ønsker kompensationen udbetalt, skal du indsendes en de mimimis ansøgning. Har du en ide til lokal afsætning du gerne vil prøve af? Så er der er chance nu!
Grovfoder nr. 9, 2014
Efter en lang tør sommer, hvor græsvæksten har været meget begrænset eller helt gået i stå, kan græsset kompensere med en kraftig vækst senere på sæsonen. Teoretisk er det muligt at få op til 70 % af det tabte udbytte indhentet igen. Det har været en god vækstsæson for vintersæd, og mange har høstet rigtig godt. Det er alligevel tankevækkende, at der i de konventionelle sortsforsøg her i Gefion er høstet udbytter på 12-13 t/ha i vinterhvede.
Planteavl nr. 11, 2014
Undlad at så raps i september, selvom der er nogen der påstår, at man sagtens kan så hybridraps i september. Passende plantetal er en vigtig del af den perfekte etablering. For at få det rigtige plantetal er det nødvendigt at kende TusindKornsVægten (TKV) og bruge den. Vi oplever hvert år store variationer i TKV og dermed store variationer i plantetal med samme kg udsædsmængde.
Grovfoder nr. 8, 2014
Frem til 20. august kan kløvergræsudlæg sås i renbestand. Sås udlægget efter denne dato bør der anvendes dæksæd. Såning af dæksæd og udlæg skal være overstået senest 5. september. Nedpløjning af dybstrøelse forud for etablering af et kløverudlæg giver en god udnyttelse af den store mængde kalium, som findes i dybstrøelsen.
Nysgerrig på økologisk produktion
Få indblik i økologisk mælkeproduktion, mobilt hønsehold, arbejdet med en gårdbutik, økologisk frugtavl og økologiske grise. Mød landmændene og deres konsulenter og få et indblik i forskellige økologiske produktioner. Værterne er klar til at svare på spørgsmål om økologi og de faglige udfordringer, der er forbundet hermed.
Økokornbasen


Besøg Økokornbasen og bliv opdateret
Se ugens opnåelige pris på dit korn    

Årsmøde i Økologisektionen

 

   ÅRSMØDE I ØKOLOGISEKTIONEN I LANDBRUG & FØDEVARER

 Onsdag den 29. oktober 2014 på Boltinggaard, Fyn

Invitation 

 

 

Økologisk Rådgivning - Fulbyvej 15 - 4180  Sorø - Tlf: 5786 5000  - Cookiepolitik