Log på Kontakt Forside
Links

Links til
Myndigheder og
fagligt indhold.

Erklæring inden slagtning
Udsæd
Se alle links

Omlægning

 
Få mere viden

Medlemsskab og rådgivningsabonnementer
Nysgerrig på økologisk produktion
Få indblik i økologisk mælkeproduktion, mobilt hønsehold, arbejdet med en gårdbutik, økologisk frugtavl og økologiske grise. Mød landmændene og deres konsulenter og få et indblik i forskellige økologiske produktioner. Værterne er klar til at svare på spørgsmål om økologi og de faglige udfordringer, der er forbundet hermed.
Planteavl nr. 9, 2014
Anvendelse af efterafgrøder øger jordens frugtbarhed og udbytteniveauet i sædskifterne. Prøv at eksperimentere med mulighederne. Etablering koster, men chancen for positivt nettoudbytte er stor. Vælg blandinger med N-fikserende efterafgrøder på marker med lille N-pulje i jorden (efter f.eks. korn), såfremt kravet om lovpligtige efterafgrøder tillader det.
Frugt og Bær nr. 9, 2014
Der er foreslået ændrede tilskudssatser til økologisk drift i 2015. I udkastet til det nye landdistriktsprogram er foreslået følgende satser: Økologisk drift: 870 kr/ha Tillæg til frugt og bær-arealer: 4000 kr/ha Tillæg for max. 80 kg total-N/ha i gns. på bedriften: 500 kr/ha
Grovfoder nr. 7, 2014
Med en kornpris på den forkerte side af 200 kr/tdr. er helsædsensilage et dyrt foder, fordi den alternative værdi er så høj. Ofte er udbyttet også beskedent og kvaliteten for ringe. Selv om der er kommet nogle byger rundt omkring, bliver vandbalancen stadig mere og mere negativ. Hvis du ikke synes græsset vokser særlig meget er det altså fordi jorden er knastør.
Orientering nr. 6, 2014
Sløret løftet for øko-tilskud fra 2015. Det nye landdistriktsprogram er sendt til høring i EU. Fra 2015 ligger det økologiske arealtilskud som en ordning i dette program. En basisstøtte på 870 kr./ha + tillæg. Hvis man maksimalt gøder med 80 kg total N/ha i gennemsnit på hele bedriften kan man få et tillæg på 500 kr/ha.
Økokornbasen


Besøg Økokornbasen og bliv opdateret
Se ugens opnåelige pris på dit korn    

Økologisk Rådgivning - Fulbyvej 15 - 4180  Sorø - Tlf: 5786 5000  - Cookiepolitik