Log på Kontakt Forside
Links

Links til
Myndigheder og
fagligt indhold.

Erklæring inden slagtning
Udsæd
Se alle links

Omlægning

 
Få mere viden

Medlemsskab og rådgivningsabonnementer
Grovfoder nr. 7, 2014
Med en kornpris på den forkerte side af 200 kr/tdr. er helsædsensilage et dyrt foder, fordi den alternative værdi er så høj. Ofte er udbyttet også beskedent og kvaliteten for ringe. Selv om der er kommet nogle byger rundt omkring, bliver vandbalancen stadig mere og mere negativ. Hvis du ikke synes græsset vokser særlig meget er det altså fordi jorden er knastør.
Orientering nr. 6, 2014
Sløret løftet for øko-tilskud fra 2015. Det nye landdistriktsprogram er sendt til høring i EU. Fra 2015 ligger det økologiske arealtilskud som en ordning i dette program. En basisstøtte på 870 kr./ha + tillæg. Hvis man maksimalt gøder med 80 kg total N/ha i gennemsnit på hele bedriften kan man få et tillæg på 500 kr/ha.
Planteavl nr. 7, 2014
De fleste steder står der nogle rigtigt flotte afgrøder, som på nuværende tidspunkt præsenterer sig fra deres allerbedste side. Vi ser og hører desværre hvert år om korn der bliver afvist på grund af skadedyr, eller fordi det ikke kan overholde kravene til toxin-indhold m.m.
Orientering nr. 5, 2014
I de foregående år har NaturErhverv, når der har været udbredt tørke i hele landet, meddelt og givet en generel dispensation til at man må sætte sine dyr på et mindre areal og fodre dem. Det er indbygget i EU-reglerne, at hvis der findes mange fejl hos landmændene inden for en bestemt ordning, skal endnu flere landmænd kontrolleres året efter.
Low input” mælkeproduktionssystems indvirkning på økologisk bæredygtighed og mæl
Formålet med projektet er at demonstrere og dokumentere om et ”low input” system er et økonomisk bæredygtighedskoncept, som hviler på NATURLIGHED, samt at dokumentere at ”low input” systemets mælk har et anderledes indhold af fedtsyre i mælken, større smags- og lugt variation.
Økokornbasen


Besøg Økokornbasen og bliv opdateret
Se ugens opnåelige pris på dit korn    

Økologisk Rådgivning - Fulbyvej 15 - 4180  Sorø - Tlf: 5786 5000  - Cookiepolitik