Beretning v/ Chefkonsulent Lisbeth Frank Hansen

I 2017 gennemførte konsulenterne i Økologisk VKST ikke mindre en 95 omlægningstjek (slide 6) og i oktober kunne vi registrere at 44 (slide 8) allerede havde besluttet sig for at omlægge deres bedrifter til økologi. Det er især de konventionelle planteavlerne, som har vist interesse for at høre om mulighederne i omlægning på deres bedrifter i 2017.

Der er ingen tvivl om, at udspillet fra Nordic Sugar om tegning af kontrakter på økologiske sukkerroer var stærkt medvirkende til interessen fra konventionelle planteavlere. Nu er dyrkning af rækkeafgrøder økologisk en stor udfordring, og denne udfordring blev ikke mindre i 2017 af regn, kulde og maskineri der ikke virkede. Omlægning til økologi skal se ud fra en helhedsbetragtning, og ikke ud fra muligheden for at dyrke en enkelt økonomisk attraktiv afgrøde.

Er det så som helhed økonomisk attraktivt for konventionelle planteavlere at omlægge til økologi? Hvis vi ser på de gennemsnitlige resultater for planteavlere på landsplan, så er det ikke. Men hvordan ser det ud på Sjælland (inkl. Lolland-Falster)? Økologisk VKST har i samarbejde med VKST Økonomi analyseret resultaterne fra de økologisk planteavlere i vores område. Her viser det sig at de udvalgte økologiske planteavlere ligger blandt de 25% bedste i landet og har et DB1 før økologitilskud, der ligger 1000 kr./ha højere end de 25% bedste konventionelle planteavlere på Sjælland (slide 15). Analysen viser imidlertid også, at de økologiske planteavlere som gennemsnit har kapacitetsomkostninger (slide 16), der er 1.900 kr. højere end gennemsnittet af de konventionelle planteavlere på Sjælland. I samarbejde med VKST Økonomi vil vi i 2018 analysere lidt mere ned i hvad denne forskel beror på. Overordnet ser det ud til, at der pt. er gode muligheder for en rigtig god økonomi i økologisk planteavl. En forudsæt er dog at tilgangen til de nødvendige næringsstoffer er på plads.

Under årsmødet blev der også kort fortalt om dannelsen af det nye rådgivningsselskab VKST, som landboforeningen Gefion og Dansk Landbrug Sydhavsøerne dannede i 2017. Per Thomasen, Kirke Hyllinge, som har været udpeget som formand for vores Brugergruppe af Gefion, opfordrede til, at økologerne stadig støtter op om det erhvervspolitiske arbejde gennem et medlemskab af en landboforening. Under den senere debat om de recirkulerede næringsstoffer opfordrede chefkonsulent Kirsten Lund fra Landbrug og Fødevarer også økologerne til, at bruge deres mulighed for at påvirke debat og beslutninger via medlemmerne i Brugergruppen, bestyrelsesmedlemmerne i Økologisektionen eller direkte til hende. Hun gjorde også opmærksom på, at et medlemskab af en landboforening også er med til at støtte det politiske arbejde med økologi i Landbrug og Fødevarer.

I 2017 gennemførte Økologisk VKST et nyt initiativ ”Økologisk plantedag” med stor succes, ved de økologiske forsøgene på Ledreborg Allé. Vi har haft 8 ERFA-grupper, hvor både erfarne og nyomlæggere har deltaget. Vores økologiske inspirationsdag blev lige som dette årsmøde et tilløbsstykke med over 90 deltagere. 2018 vil også byde på høj faglighed egne forsøg med fremvisning, sparring og rådgivning.

Valget til Brugergruppen for Økologisk VKST blev afviklet uden valghandling i år. Der vælges hvertår 4 medlemmer og én suppleant.  De fire medlemmer, der var på valg, ønskede alle at genopstille, og da én ønskede at fortsætte som suppleant, og der kun meldte sig kun én ny kandidat faldt repræsentationen i Brugergruppen hurtigt på plads. Brugergruppen for Økologisk VKST er herefter repræsenteret af:

 

Økologisk mælkeproducent Peter Sivertsen, Osted

Økologisk mælkeproducent Henning Nielsen, Kirke Hylling

Økologisk grønsags- og ægproducent Ole Nørby, Klippinge

Økologisk svineproducent Arne Juel Jensen, Nyrup

Økologisk planteavler Peter Tamborg, Karise

Økologisk planteavler Torben Matthiesen, Sdr. Alslev

Økologisk planteavler Michael West Hansen, Idestrup

Økologisk planteavler Otto Kjærgaard, Veksø Sjælland

Suppleant økologisk planteavler Lars Smidth, St. Fuglede

Udpeget af Gefions bestyrelse: Økologisk mælkeproducent Per Thomasen, Kirke Hyllinge

Udpeget af VKST bestyrelse: Økologisk mælkeproducent Yke Kloppenburg, Gislinge

Udpeget af DLS bestyrelse planteavler Jens Bring, Nysted

Se Lisbeths oplæg her:

Beretning

Øvrige oplæg kan ses via dette link