Ca. 2.300 landmænd er udtrukket til fysisk arealkontrol. Overtrædelser kan give træk i både grundbetaling, grøn støtte, plejetilskud og økologisk arealtilskud. Vær godt forberedt ved at kende de hyppigste overtrædelser ved kontrollen i 2016 samt de krav, der er til dine tilskudsordninger.

De hyppigste overtrædelser er:

På grundbetaling

  • manglende slåning eller afgræsning på græs- og brakarealer
  • der er søgt til ikke-støtteberettigede arealer, som fx pletter med træer eller lignende
  • der er søgt til marker under 0,30 ha, som ikke er støtteberettigede
  • kravet om flere afgrødekategorier er overtrådt
  • der er ikke nok miljøfokusområder på bedriften

På miljøordningerne

  • ingen tegn på dyr på arealet
  • mangelfuld eller forkert pleje
  • manglende plantedække
  • der er søgt til ikke-støtteberettigede arealer, som fx skov, vandløb, søer og lign.

Læs mere om kontrollen og hvilke krav der er til tilskudsordningerne på Landbrugs og Fiskeristyrelsens hjemmeside