I løbet af 2017 afdækkes bæredygtigheden og de vigtigste udviklingspotentialer på udvalgte økologiske bedrifter. Analyserne er gratis og munder ud i en uddybende rapport og en handlingsplan for øget bæredygtighed, som landmanden har fuld råderet over.

Med en bæredygtighedsanalyse får landmanden et overblik over bedriftens bæredygtighedsstatus, og det bliver synliggjort på hvilke områder bedriften er bæredygtig, og på hvilke områder der kan optimeres. Et overblik, som vi indtil nu har haft svært ved at opnå. Et overblik, der naturligvis først og fremmest er til brug for udvikling af bedriften, men som også kan være med at give diverse samarbejdspartnere en større indsigt i bedriften.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller at få et gratis bæredygtighedstjek, kan du kontakte Marianne Tesdorpf fra Økologisk VKST på telefon 51687958 eller mte@vkst.dk. Virksomheder, som har danske økologiske primærproducenter som leverandører, kan også henvende sig med et ønske om at arbejde med bæredygtighed med en gruppe leverandører.