Fristen for udbringning af fast- husdyrgødning og affald på lerjord er blevet forlænget af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, på opfordring fra Landbrug og fødevarer.
Det er derfor tilladt at udbringe til og med d. 30 november 2017.

Det kan dog være en udfordring mange steder på grund af meget våde forhold, dog kan det blive aktuelt hvis der kommer frost og marken i den forbindelse bliver farbar.

Landbrug og fødevarer udtaler i denne forbindelse at de arbejder på fremadrettet at få en mere fleksibel lovgivning på området. En der vil gøre det muligt at udføre markarbejde efter vejret og godt landmandsskab, og ikke kalenderen.