Sænk din grovfoderandel
Der er givet generel dispensation til at sænke grovfoderandelen fra 60%, til 50% frem til d. 15 juni 2019. Denne dispensation gælder for alle økologiske besætninger med drøvtyggere, inkl. Ammekvæg og små drøvtyggere.

Dispensation til 1. års omlægningsmarker
Der kan søges om dispensation til at bruge foderafgrøder fra egne 1. års omlægningsmarker til opfodring i egen besætning. Arealerne skal have omlægningsdato mellem 15. juli 2017 og 1. september 2017.
Find ansøgning HER

Foder fra brakarealer
Brakarealer kan ved indberetning af omlægning til økologi, anvendes til slæt, under 20 procents-reglen.

Der er ikke givet generel dispensation til at anvende konventionel MFO-brak for økologer.

Det er op til producenten selv at undersøge med mejeri eller slagteri, om ovenstående er i overensstemmelse med andre eventuelle retningslinjer, såsom brancheaftaler.