Vil du blive endnu bedre til at dyrke økoraps?

Kom til markmøde for øko-rapsnørder d. 25. oktober kl. 13-16 i rapsmarken, der ligger ud til Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde.

Program:

  • Velkomst v/ Darran Thomsen Økologisk VKST
  • Jesper fortæller om øko-rapsdyrkning på Roskilde Tekniske Skole
  • Gennemgang af såtidsforsøg med 3 såtider v/ Darran Thomsen Økologisk VKST
  • Linjesorter vs hybridsorter v/ Steffen Blume Økologisk VKST
  • Kørsel til rapsmark nr. 2
  • Hvordan takler vi rapsjordlopper og snegle? v/ Steffen Blume Økologisk VKST
  • Bredsåning vs rækkesåning v/ Steffen Blume Økologisk VKST
  • Svovlgødskning 2018 v/ Darran Thomsen Økologisk VKST
  • Kaffe
  • Runde med erfaringer med årets etablering

Pris: 250 kr. pr. deltager

Tilmelding: senest tirsdag d. 24 kl. 12 til dat@vkst.dk

Print programmet her