Mange økologer havde håbet, at det blev muligt at bruge Øgro 15N, som er baseret på svinebørster og dermed ikke et kød/benmelsprodukt. Mejeriforeningen har, som de fleste efterhånden er bekendt med, forbudt deres leverandører at bruge foder, som er frembragt vha. kød/benmelsgødninger. Øgro 15N er ikke et kød/benmelsprodukt og derfor var der en opfattelse af, at der ikke var nogen indskrænkninger ved brug af denne gødning.

Men nu har Mejeriforeningen meldt ud, at de ligeledes sætter Øgro 15N på negativlisten indtil de træffer en endelig afgørelse i forbindelse med et møde i december. Det vides ikke hvad begrundelsen er for at sætte Øgro 15N på negativlisten og Mejeriforeningen er i den henseende ikke særlig meddelsomme.

Dvs. hvis du havde planlagt at bruge Øgro 15N til afgrøder, som skal bruges som foder af mælkeproducenter, bør du afvente bestilling af gødningsproduktet til vi har en endelig afklaring.