Hvem skal have næringsstofferne fra husholdningerne på Sjælland?

Vi mangler næringsstoffer til de økologiske marker på Sjælland, hvis udbytter og kvalitet ikke skal forringes på sigt.

På jagt efter næringsstoffer til økologerne, er der i projektet ” Næringsstofferne retur til markerne” lavet en rundspørge hos de sjællandske kommuner om hvilke organiske restprodukter de i deres kommune ser recirkuleret tilbage til de økologiske marker. Mindre mængder af restprodukter fra f.eks. økologisk øl og melproduktion er allerede i spil som foder og gødning til specialafgrøder. Men det kommunernes først og fremmest tænker på, er den væsentlig større mængde af kildesorteret dagrenovation, der er højaktuel lige nu. Inden 2022, skal alt organisk affald fra husholdningerne indsamles sorteres og genanvendes med min. 50 % for at opfylde regeringens ressourcestrategi. Nogle sjællandske kommuner er godt i gang, andre er på vej.

Kildesorteret organisk dagrenovation – KOD.

Recirkulering er en del af økologiens DNA. Og interessen for husholdningsaffald som gødning og som erstatning for konventionel gylle har været der længe. Indtil videre er der bare ikke sket ret meget. Men i og med at mejeriforeningen har givet grønt lys for anvendelse af bioforgasset husholdningsaffald på marker til kvægfoder og i takt med at kommunerne er gået i gang med at indsamle KOD, nærmer vi os en reel mulighed. Samtidig stiger interessen for at etablere flere biogasanlæg øst for Storebælt.

De prøver der er taget af KOD for indhold af tungmetaller og andet, viser at der ikke er problemer med at holde sig inden for grænseværdierne, heller ikke de økologiske, der er lavere end dem fra Slambekendtgørelsen. Zink og kobber ligger dog forholdsvis tæt på grænseværdierne.

En opgørelse lavet af Erik Fogh fra SEGES i 2014 viser, at der potentielt er ca. 1000 ton kvælstof i det kildesorterede husholdningsaffald, der kan indsamles på Sjælland og i Hovedstadsområdet. Hvor meget der kan udbringes pr ha afhænger af fosforindhold og udnyttelses % i den bioforgassede gylle. Hvordan hele logistikken skal gå op, er også et spørgsmål. Noget af det er der allerede lavet aftaler på, og de aftaler betyder, at økologiske landmænd ikke kan bruge gødningen. Enten bliver KOD kørt til Jylland, eller det ender i biogasanlæg sammen med materialer der ikke er godkendt til økologi.

Hvor er økologerne?

Flere kommuner vil sætte deres KOD i udbud i foråret 2018 højest sandsynligt på længerevarende kontrakter. Skal det lykkes at få kanaliseret bare en del af dette ud på økologiske marker, skal der ske noget snart, ellers er løbet kørt for en pæn årrække. Kommuner og forsyningsselskaberne er alle opmærksomme på økologernes behov for næringsstoffer. Nogle kommuner er meget positive med hensyn til at tilgodese økologerne, andre er lidt mere lige glade, men de mangler alle at høre jeres stemme. Der skal en ekstra indsats til, hvis KOD skal nå ud til økologerne, derfor er det vigtigt at de forskellige aktører ved at økologerne er klar til at modtage og deltage i løsning af logistik med videre. Det kommer ikke af sig selv, men bolden er i luften – og økologerne kan nå at gribe den.

Med KOD som en reel mulighed for økologerne, er det meget muligt, at der på et tidspunkt bliver skruet ned for den konventionelle gylle. Sker det samtidig med at KOD på Sjælland er låst fast i aftaler til anden side, står de sjællandske øko-planteavlere med et alvorligt problem!

Hør meget mere om dette på vores økologiske årsmøde 23. januar 2018 – TILMELD DIG HER