Økologisk planteavl er i vækst, og der er fortsat stor interesse for at omlægge konventionelle bedrifter til økologi. Derfor vækster vi også. Vi har pr. 1. september ansat to nye planteavlskonsulenter i den økologiske afdeling, som nu tæller 10 økologikonsulenter i alt.

Både nyt og kendt ansigt

Ninna Rieper Boesen er 28 år og uddannet planteavlsagronom. Ninna kommer med en baggrund fra et konventionelt landbrug med svineproduktion i Jylland, men er gået i en anden retning. Jordens frugtbarhed har Ninnas store interesse, og kombineret med studier i blandingsafgrøder, efterafgrøder og reduceret jordbehandling, har Ninna et godt fundament for indgå i det økologiske planteavlsteam i VKST.

Fra 1. september er også planteavlskonsulent Per Jensen ansat i Økologisk VKST. Per har gennem mange år arbejdet som konventionel planteavlskonsulent i VKST planteavl, og det er således en erfaren herre ude i planteavl, som nu bliver en del af det økologiske planteavlsteam.

Udvikling af økologisk planteavl

Sammen med de to erfarne økologikonsulenter Darran Thomsen og Sandie Holm kommer de to nyansatte konsulenter til at udgøre et samlet team omkring økologisk planteavl.

Det betyder at vi nu forstærker indsatsen med at udvikle og formidle ny viden om økologisk planteavl ud fra de vilkår og betingelser, der hersker her i Østdanmark. Vores økologiske planteavlsteam vil sammen stå for den faglige rådgivning og sparring til de økologiske planteavlere.