Aktuelle priser

Foderkorn

Uge 19 – 2018

Opnåelig pris på foderkorn (kr./hkg leveret til økologisk foderfabrik)

Hvede      Byg          Rug         Havre      Hestebønne Ært   Triticale
 235 240 215  187 300 305 230

Konsumkorn

Uge 19 – 2018

Opnåelig pris på konsumkorn (kr./hkg leveret)

 Brødhvede Maltbyg      Grynhavre Glutenfri havre Raps       
 280  280  215 250

Priserne er indhentet fra forskellige grovvareselskaber samt handelsfirmaer og kan variere firmaerne imellem. Vi anbefaler derfor altid at kontakte flere potentielle købere for at opnå den bedste pris.

Vil du læse mere om aktuelle nyheder for økokornprisen, handelsanbefalinger, prisprognoser samt dyrkningstekniske vejledninger for økologisk planteavl?

Bestil et abonnement på  Økonyt Mark og Marked

Kontakt Sophie Madsen på mail: stm@vkst.dk eller tlf.: 57 86 53 31 for at bestille et årsabonnement.

Se priser på konventionelle afgrøder, såsæd og gødning på www.kornbasen.dk