Aktuelle priser

Foderkorn

Uge 6 – 2019

Opnåelig pris på foderkorn (kr./hkg leveret til økologisk foderfabrik)

Hvede      Byg          Rug         Havre      Raps Ært   Hestebønne
261 252 230 230 683 300  310

Konsumkorn

Uge 6 – 2019

Opnåelig pris på konsumkorn (kr./hkg leveret)

 Brødhvede Maltbyg      Brødrug  Grynhavre
 300 270 240  255

Priserne er indhentet fra forskellige grovvareselskaber samt handelsfirmaer og kan variere firmaerne imellem. Vi anbefaler derfor altid at kontakte flere potentielle købere for at opnå den bedste pris.

Vil du læse mere om aktuelle nyheder for økokornprisen, handelsanbefalinger, prisprognoser samt dyrkningstekniske vejledninger for økologisk planteavl?

Bestil et abonnement på  Økonyt Mark og Marked

Kontakt Martine Schwartz på mail: mws@vkst.dk eller tlf.: 40 19 84 78 for at bestille et årsabonnement.

Se priser på konventionelle afgrøder, såsæd og gødning på www.kornbasen.dk