Ansvarsfraskrivelse

Informationerne på Økokornbasen er indhentet og bearbejdet af Økologisk Rådgivning, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af Økokornbasens informationer, herunder tillige som følge af eventuelle fejl eller undladelser. Markedsorienteringerne afspejler Økokornbasens vurdering på et givet tidspunkt og bygger på kilder og informationer, som vi anser for pålidelige. Økokornbasen har heller ikke noget ansvar for tab forårsaget ved at følge de retningsgivende anbefalinger om køb eller salg. Dvs. landmanden hæfter selv for en evt. tabt fortjeneste.

 

Økologisk VKST

Økologisk VKST

Økologisk VKST hovedside

Økokornbasen – indberetning

Økokornbasen – indberetning

Klik her og indberet en pris

Køb & salg

Køb & salg