Behandling efter høst

For at kunne levere kvalitetskorn direkte til møllere er det påkrævet, at man selv har mulighed for at opbevare kornet, indtil mølleren skal bruge det. Dette stiller store krav til landmandens opbevaringsfaciliteter og den behandling, som kornet gennemgår efter høst. Det er således ikke nok at gøre en stor indsats i marken, men den efterfølgende behandling er mindst ligeså vigtig.

Som udgangspunkt er der tre vigtige trin efter høst:

 • Rensning: Kornet kan indeholde en del urenheder dvs. ukrudtsfrø og andre fremmedlegemer. Disse er uønsket hos mølleren og frarenses bedst før tørring. Venter man med at rense kan det resultere i svampeangreb o.l.
 • Tørring: Brødkorn må maks. indeholde 14,5 % vand og for maltbyg er grænsen 14,0 %. Hvis kornet indeholder mere en disse grænseværdier, er det ikke lagerfast, og det bliver mere modtagelig for svampeangreb.
 • Lagring: Mange tror fejlagtigt, at når først kornet er tørret ned, så skal der ikke gøres mere ved det. Men under lagringen kan kornet optage vand, blive angrebet af skadedyr eller blive forurenet af andet skidt. Det er derfor vigtigt at lagringsforholdene er i orden og at der holdes opsyn/føres lagerjournal.

Dette var en kort beskrivelse af de væsentligste behandlinger efter høst. Men i de nedenstående links, vil du få en mere detaljeret gennemgang af de forskellige behandlinger:

 1. Høst og tørring af økologisk korn
 2. Kornrensning
 3. Tørring og tørringsanlæg
 4. Varmeanlæg til korntørring
 5. Planlagre/ anlægstyper
 6. Transportsystemer
 7. Investering i tørrings- og lagerfaciliteter
 8. Hjælpeprogrammer