Handel med kvalitetskorn

Handel med kvalitetskorn

Når du vil sælge dit konsumkorn, er der flere muligheder:

● Grovvare
● Handelsvirksomhed
● Møller
● Eksport

1. Grovvare

Den nemmeste løsning er at sælge konsumkornet til grovvaren. De kan stå for transport, tørring, rensning, sortering mv. så kornet opnår en færdig kvalitet (se under kvalitetskrav), og dermed kan videresælges til fx møller. Grovvaren er også vandt til at handle med landmænd, hvilket for den uerfarne handelsmand kan være en fordel. Derudover er grovvaren også villig til at aftage selv små partier.Ulempen er, at man får tilbudt en lavere pris, end den man kan opnå hos eksempelvis mølleren. Mange anser grovvaren som et fordyrende mellemled, som man kan undgå ved selv at have rensnings-, tørrings- og lagringsfaciliteter.I Danmark handler følgende grovvareselskaber med økologisk konsumkorn:

● Nielsen & Smith
● Vestjyllands Andel
● Danish Agro
● DLG

2. Handelsvirksomhed

Grovvareselskaber er også handelsvirksomheder, men når denne har fået sin egen overskrift, er det fordi der i dag findes virksomheder, som handler korn uden selv at have lagerfaciliteter. I Danmark er der to handelsvirksomheder, som er aktive på det økologiske kornmarked:

● Scangrain
● AgroBizz

For begge virksomheder gælder, at de primært er interesseret i lagerfaste partier, som har en vis størrelse. Oftest bliver partierne leveret direkte fra landmand og til slutbruger. Af samme årsag vil prisen typisk ligge højere end grovvarens, men som regel også lavere end møllerens.

3. Møller

Ved at handle med mølleren springer man mellemleddet over, hvormed man kan opnå en bedre pris end hos grovvaren. Men som omtalt under “Kvalitetskrav” (i menuen tv.), så stiller møllerne skærpede krav og er kun interesserede, når partiet har en vis størrelse. Hos de store møllere er alt under 100 tons ikke interessant, og dette skyldes, at de ikke kan forarbejde mindre mængder end det. Det er der dog en løsning på, når flere landmænd går sammen om at levere godkendte partier på samme dag. Det er bl.a. det, som producentforeningen KVIKK forsøger at lykkedes med.

I Danmark er følgende møllere aftagere af økologisk konsumkorn:

● Lantmannen Cerealia, Vejle
● Valsemøllen, Esbjerg
● Aurion, Hjørring
● Mejnerts Mølle, Svebølle
● Mørdrupgård Korn, Lynge
● Dalby Mølle, Kolding
● Skærtoft Mølle

4. Eksport

Hvis ikke man føler at prisen, man bliver tilbudt herhjemme, er tilfredsstillende, er der mulighed for at eksportere. Dette er især aktuel, når efterspørgslen på en vis konsumafgrøde er større i vores nabolande end i Danmark. Det kan fx være grynhavre, brødrug eller maltbyg.Imidlertid skal kornet som regle været dyrket i overensstemmelse med økologireglerne i de lande, man vil eksportere til. Fx skal man NOP-certificeres, når man vil eksportere maltbyg til Nordamerika.Det kræver derfor et rimeligt kendskab til de andre landes økologiregler, hvorfor man hurtigt kan bruge alt for meget tid på bureukratisk papirnusseri. Derudover skal man også være en skarp handelsmand og have indsigt i deres handelskultur.

I det nedenstående finder du generelle råd, hvis du vil handle med korn:

Sådan handler du korn

Sådan opnår du en god pris