Kvalitetskrav

Kvalitetskrav

I forhold til foderkorn, så er der skærpede krav til kvaliteten, når man ønsker at sælge sit korn til konsum. Det gælder både i forhold til svampeforekomst, urenheder herunder andre kornarter, vandindhold, rumvægt, spireevne samt faldtal.

Møllernes kvalitetskrav
Møllernes krav er som regel skarpere end grovvarens, fordi møllerne ikke har mulighed for at rense/sortere – og dermed mulighed for at kassere dele af partiet til foderkorn. Dvs. partiet skal være i orden -ellers bliver det returneret til producenten for producentens regning. Se møllernes krav her.

Til gengæld er prisniveauet væsentlig højere ved direkte levering til mølleren. Det betinger dog, at kvalitetskravene som nævnt for oven kan overholdes, og at partiet har en vis størrelse.

Grovvarens kvalitetskrav
Hvis partiet til gengæld ikke er så stort eller man ikke kan opfylde møllernes kvalitetskrav, er det muligt at levere til grovvaren. Grovvarens krav til kvaliteten fremgår af deres høstinformation, som man typisk kan downloade på deres hjemmeside.

Man skal dog være opmærksom på, at grovvaren tager sig godt betalt for at kornet kan leve op til møllerens krav. For oveni tørrings- og renseomkostninger vil grovvaren altid byde en pris, der ligger væsentligt under møllerens.