Vores netop afholdte Økologiske Årsmøde var en stor succes. Ikke færre end 78 deltog og der var stor interesse og lyst til debat omkring håndtering og anvendelse af recirkulerbart organisk affald. Det var rigtig godt for alle, at høre om udfordringerne lige fra trappeopgange i København til hensyn og håndteringen på de marker som skal modtage affaldet.
Næringsstofferne i affaldet ligger specielt os øst for Storebælt meget på sinde, på grund af en begrænset mængde husdyrgødning. Recirkulering af husholdnings- og andet organisk affald blev under mødet belyst med hensyn til mulighederne for anvendelse på de økologiske marker.

Susanne Lindeneg affaldsplanlægger fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, fremlagde muligheder og planer for fremtidens anvendelse af husholdningsaffald. Her lød det at målet for 2018 er at der skal genanvendes 45% af husholdningsaffaldet, mod de 27% der i Københavns Kommune blev genanvendt i 2010. Københavns kommune er interesseret i at kunne fortælle den gode historie at de mange økologiske forbrugeres organiske affald også ender på de økologiske marker. Hun kunne måske godt se at der var muligheder for at få behandlet nogle mængder separat, så de kunne opfylde de økologiske krav.

Jens Kerrp Projektchef fra HCS fortalte om kvaliteten af deres forbehandlingsanlæg, samt indholdet af produktet, der kommer ud af anlægget. Han påpegede samtidig vigtigheden af den gode sortering af affaldet i den enkelte husholdning, og hvor stor betydning det har for kvaliteten af det endelige produkt. Han kunne for øvrigt berette at indbyggerne i København var rigtig gode til at sortere og gik meget op i det.

Jesper Hansen, medejer af BJ-BIO og økologisk landmand fortalte om projektet med det økologiske gårdbiogasanlæg, som han og kollegaen Bjørn Rasmussen opførte sidste år. De producerer strøm af biomassen, der blandt andet består af konventionel kvæggylle, økologisk kløvergræs, afgrøderester fra økologisk sukkermajs og økologisk kvægdybstrøelse. Han pointerede, at det var vigtigt ved valg af anlæg, at være ret klar på hvilket produkter anlægget skal kunne behandle.

Kirsten Lund Jensen, Økologichef i Landbrug og Fødevarer, gjorde klart at der i Landbrug og Fødevarer arbejdes på, at der både er fokus på anvendelsesmuligheder nu, og i fremtiden og at økologiens fremtidige muligheder i høj grad kan påvirkes af landmændene selv, men at det hele tiden er en afvejning af ønskerne fra de økologiske landmænd og troværdigheden over for forbrugerne.
Derudover pointerede hun, at det er en lang politisk proces at ændre på hvilke ikke økologiske produkter, der må anvendes til gødning i den økologiske produktion. Som det er nu kan tilsætning af små fraktioner af ikke tilladte produkter ”ødelægge” muligheden for at økologerne kan anvende f.eks. biogasgylle, selv om måske 97% af det der kommes i anlægget er ok.

Efter indlæggene blev der diskuteret livligt om mulighederne på både kort og lang sigt. Også de politiske og praktiske muligheder for at anvende KOD, spildevandsslam og andre alternative recirkulerbare gødningskilder blev debatteret. Forsigtighedsprincipperne der arbejdes med inden for økologien i både Landbrug og Fødevares økologisektion samt i de politiske foreningerne, har en stor betydning for fremtidsmulighederne.

Du kan se slides fra aftenens oplæg via dette link