Traditionen tro afholdt Økologisk VKST årsmøde for grundabonnenter og andre interesserede. I år var fokus lagt på de nye regler, der er i forhandling, for anvendelse af ikke økologisk gødning og halm på de økologiske bedrifter. Fastsættelsen af reglerne vil komme til at berøre alle økologer, og der var da også rekordmange, der var mødt op for at høre Lars Holdensen fra adf. for Økologi i Landbrug og Fødevarer fortælle om udsigterne i forhandlingsprocessen. Efterfølgende gav Økologikonsulent Darran Thomsen fra Økologisk VKST konkrete bud på, hvordan de nye regler vil kunne indpasses, så negative konsekvenser afbødes og der høstes flest mulige fordele.

Kildesorteret sorteret organisk affald (KOD) var også på programmet, og Peter Dammegaard fra DAKA fortalte om mulighederne for at anvende biogaspulp/Digistat, et nyt flydende gødningsmiddel, som man forventer at kunne tilbyde fra 2020.

Som altid blev der afholdt valg til Økologisk VKSTs Brugergruppe, og både Chefkonsulent Lisbeth Frank Hansen og forkvinde for Brugergruppen Yke Kloppenburg aflagde beretning fra året der gik.
Aftenen afsluttedes med fælles diskussion og opfordring til endnu flere samarbejder på tværs af bedrifterne.

Herfra Økologisk VKST takker vi for det store engagement og det flotte fremmøde.
Slides og materialer fra dagen vil blive lagt op på hjemmesiden snarest, så interesserede har mulighed for at downloade dem.

 

Lars Holdensen fra Landbrug og Fødevarers økologiafdeling var mødt op for at give indblik i forhandlingerne om de nye gødningsregler.

 

Økologikonsulent Darran Thomsen fra Økologisk VKST gav bud på, hvordan de nye regler ville kunne håndteres i praksis.