Recirkulering er en del af økologiens DNA. Vi har alle et ansvar for, at vores organiske affald bliver sorteret og behandlet, så det kan tilbageføres til jorden som gødning.

De recirkulerbare næringsstoffer er særligt interessante for de økologiske planteavlere, som ikke selv råder over husdyrgødning. Hvis det organiske affald skal kunne anvendes på økologiske marker, er det afgørende, at det behandles på en måde, så det kan godkendes efter de økologiske regler.

Der skal ske noget nu!

Inden 2022, skal minimum 50 % af alt organisk affald fra husholdninger sorteres, indsamles og genanvendes ifølge regeringens ressourcestrategi. Nogle sjællandske kommuner er allerede godt i gang, andre er på vej. Flere kommuner vil sætte deres Kildesorterede Organiske Dagrenovation (KOD) i udbud her i foråret 2018, højest sandsynligt på længerevarende kontrakter. Skal det lykkes at få kanaliseret en del af disse næringsstoffer ud på økologiske marker, skal der ske noget snart. Ellers er løbet kørt for en pæn årrække.

Kommuner og forsyningsselskaberne er alle opmærksomme på økologernes behov for næringsstoffer. Nogle kommuner er meget positive med hensyn til at tilgodese økologerne, andre er lidt mere ligeglade.

Kom med ind til benet i problematikken

Men hvad gør kommunerne med affaldet? Hvordan bliver det behandlet, og kan det anvendes på økologiske marker? På vores Økologiske Årsmøde tirsdag d. 23. januar har du mulighed for at komme med helt ind til benet i problematikken.

Vi har inviteret affaldsplanlægger Susanne Lindeneg fra Københavns kommune samt projektchef Jens Kerrn fra transport- og affaldsbehandlingsfirmaet HCS. De vil fortælle om, hvad der pt. sker med KOD i Københavns kommune samt om planerne for fremtiden. Kirsten Lund Jensen fra økologsektionen i Landbrug og Fødevarer kommer og vil holde os skarpe på de gældende regler på området, og endelig vil økologisk landmand Jesper Hansen komme og fortæller om de første erfaringer med et fælles gårdbiogasanlæg. Er det en brugbar vej til håndtering af de recirkulerede næringsstoffer?

Vær med i debatten

Efter fire skarpe indlæg bliver der lagt op til debat og diskussion om, hvordan vi som økologer kan være med til at sikre os de værdifulde recirkulerede næringsstoffer.

Som vanligt byder årsmødet også på en god økologisk buffet, samt beretninger fra Økologisk VKST’s chefkonsulent, Lisbeth Frank Hansen, og fra bestyrelsen for VKST repræsenteret ved økologisk mælkeproducent Yke Kloppenburg. Der er også i løbet af aftenen valg til Brugergruppen for Økologisk VKST, hvor alle der har et aktivt abonnement kan stille op og er stemmeberettigede. Brugergruppen består pt. af Peter Sivertsen, Osted. Henning Nielsen, Kirke Hyllinge. Peter Tamborg, Karise. Ole Nørby, Klippinge. Otto Kjærgård, Gundsømagle. Torben Matthiesen, Nørre Alslev. Arne Juul Jensen, Stenlille og Lars Smidth, Store Fuglede. Herudover deltager Per Thomasen, Kirke Hyllinge, som repræsentant for Gefion og Jens Bring som repræsentant for DLS.

Du kan se det fulde program og tilmelde dig det Økologiske Årsmøde HER eller på tlf. 7027 9000.