I det seneste nummer af vores nyhedsbrev Grovfoder kan du bl.a. læse om udvintring af græsmarker.

Udvintring kan blive et problem, specielt i ældre græsmarker med rajgræs. Vi har dårlige erfaringer med isåning af nyt græs og anbefaler derfor at du i stedet overvejer at lægge marken om med helsæd, grønkorn eller afgræsningsrug. Du skal være opmærksom på, at der dette forår er manglen på udsæd til vårafgrøder, også konventionel udbejdset. Hvis du er i tvivl om din kløvergræsmarks tilstand og muligheder og gerne vil have hjælp til vurdering, er du velkommen til at kontakte os.

Kunne du tænke dig at modtage et af vores tre forskellige nyhedsbreve til de økologiske jordbrugere? Nyhedsbreve udgives 10-20 gange om året og er altid spækket med aktuel viden. Se priser, beskrivelse af nyhedsbrevene og læs et gratis eksemplar her.