Af: Sophie T. Madsen, økologikonsulent

Brugen af omlægningsfoder kan på et år som i år blive meget aktuelt. Foderbeholdningen er for mange lav og udbuddet efter grovfoder er højt. Derfor skriver vi her lidt om hvordan du skal forholde dig til anvendelse af omlægningsfoder i din besætning.

1. års omlægningsmarker
De første 12 måneder efter omlægningsdatoen må der ifølge EU-lovgivningen anvendes følgende:

  • 20% fra marker med græs, bælgplanter og proteinafgrøder pr. dyr pr. år. Vær obs på at hestebønner og ærter skal være sået efter omlægningsdatoen.
  • 20% permanentgræs pr. dyr. Pr år. (Både egne marker og marker med lejet græsningsret).

Efter de første 12 måneder af omlægningen
Du må som økolog bruge indkøbt omlægningsfoder med op til 30% per dyr per år ifølge EU-lovgivningen. Fra egne marker må man under omlægningen bruger 100% foder fra egne omlægningsmarker og fra arealer med lejet græsningsret.

Forskel på EU-regler og brancheanbefalinger
EU-regler: Andelen af omlægningsfoder beregnes pr. kalenderår i procent af tørstofindholdet i foderstoffer af vegetabilsk oprindelse.

Brancheanbefalinger: Andelen af omlægningsfoder beregnes per dyr per dag i procent af tørstofindholdet i foderstoffer af vegetabilsk oprindelse.

OBS: Du har som producent selv ansvar for at forhøre dig hos din aftager om hvilke krav og anbefalinger du skal leve op til. Langt de fleste skal leve op til brancheanbefalingerne.
Det skal fremgå i procent af din foderplan hvor stor en del af dit grovfoder der er omlægningsfoder. Dette er vigtigt at have klar til økologikontrollen.

Hvis du er i tvivl vedrørene brug af omlægningsfoder eller afgræsning er du velkommen til at kontakte os.

Kunne du tænke dig at modtage et af vores tre forskellige nyhedsbreve til de økologiske jordbrugere? Nyhedsbreve udgives 10-20 gange om året, og er altid spækket med aktuel viden. Se priser, beskrivelse af nyhedsbrevene og læs et gratis eksemplar her.