Økologiske bedrifter, der benytter maskinstation eller har både økologiske og konventionelle dyr eller marker, skal kunne fremvise en rengøringsprocedure ved kontrol.

Her skal man kunne redegøre for, hvordan forurening med ikke-tilladte økologiske produkter i forbindelse med markarbejde, lagring og håndtering af afgrøder, gødning, såsæd og lignende undgås. Den driftsansvarlige skal kunne redegøre for rengøringsprocedurerne og skal dokumentere, at de følges via marklogbogen eller en rengøringslogbog.

Det er især bedrifter med samtidig drift, bedrifter med både en økologisk og konventionel enhed på samme adresse eller virksomheder med samme ejerkreds, der er i fokus, når økologikontrollen skal se rengøringsprocedure og overholdelse af denne i logbogen.

Generelt gælder det at redskaber og maskiner tømmes og rengøres med højtryksrenser eller kompressor. Ballepresseren kan ikke tømmes, derfor sørger man for at markere den første
balle som ”ikke-økologisk” og anvende den til strøelse. Kornlageret fejes grundigt (ikke mindst for at undgå skadedyr).

Landbrugsstyrelsen har lavet et eksempel på en rengøringsprocedure, som du kan se ved at klikke her: Eksempel på rengøringsprocedure