Onsdag d. 15. november afholdte vi Økologisk Inspirationsdag med god tilslutning fra både erfarne økologer, nye økologer og interesserede konventionelle landmænd.

Vi samler løbende alle præsentationer fra dagen herunder

Crowd Funding, kan gøre din idé til virkelighed v/ Projektleder Nicolai Jæpelt, COOP

Er din bedrift i kulstofbalance v/ Økologikonsulent Henning Hervik, Økologisk VKST

Gør din mark klimarobust v/ Økologikonsulent Henning Hervik, Økologisk VKST

Eksempel på humusbalanceudregning

Hvad sker der med jordens kulstofindhold og hvad kan vi gøre ved det? v/ Professor Jørgen E. Olesen, Inst. for Agroøkologi, Foulum

Nyt fra forskning, forsøg og praksis i frugt og bær v/ Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk VKST

Madsamling, en ny platform for afsætning af lokale varer v/ Landechef Søren Kielgast, Madsamling

Afklaring af reglerne om afgrænset bed/dyrkning i jord v/ Økologikonsulent Marianne Tesdorpf, Økologisk VKST

Optimal gødskning af økologisk kløvergræs med N, K og S v/ Chefkonsulent Lisbeth Frank Hansen, Økologisk VKST

Erfaringer fra i år med økologiske sukkerroer samt strategi for 2018 v/ Økologikonsulent Darran Thomsen, Økologisk VKST

Forsøg med økologisk vinterraps v/ Økologikonsulent Darran Thomsen, Økologisk VKST

Hvad er næringsværdien af økologisk foderkorn? v/ Chefkonsulent Lisbeth Frank Hansen, Økologisk VKST

De første forsøg med økologiske roer v/ Forsøgsleder Otto Nielsen, Nordic Beet Research

Holistisk afgræsning v/ Økologikonsulent Sophie Tandrup Madsen, Økologisk VKST

Første sæson med økologiske roer, erfaringsudveksling v/ Konsulent Christina Bøje, Agricenter Danmark