Landbrugsstyrelsen har udmeldt at der udføres uanmeldt stikprøvekontrol på 5% af de økologiske bedrifter. (ca. 183 bedrifter).
Bedrifter er udvalgt på baggrund af tidligere overtrædelser og antallet af dyr på bedriften.

Fokus på stikprøvekontrollerne vil være:

Kvægbedrifter: Adgang til græsningsareal og velfærden på græs.

Svinebedrifter: Adgang til udeareal og velfærd (specielt i sommerperioden). Derudover vil afkøling også være et fokus på svinebedrifterne.
Afkøling kan f.eks. være overbrusning eller sølebad.

Fjerkræsbedrifter: Adgang til udeareal og beplantningskravet.
Beplantningskravet for æglæggende samt levekyllinger indbefatter at der skal være plantet træer eller buske på mindst 50% af arealet, og i mindst 20% skal der være bunddække. Derudover må der højest være 25 meter fra udgangshullerne til den første beplantning, og højst være 20 meter mellem træer og/eller buske på den beplantede del af arealet.
Beplantningskravet for slagtekyllinger indbefatter at der skal være plantet træer eller buske på mindst 18% af arealet, og i mindst 7% skal der være bunddække. Derudover må der højest være 15 meter fra udgangshuller til den første beplantning og højest 15 meter mellem træer og/eller buske på den beplantede del af arealet.