Valg af svovlgødning

Der er efterhånden lagt svovl ind i mange gødningsplaner, da svovltilførsel har vist merudbytter i både vinterraps og kløvergræs. I takt med at økologer har fået øjnene op for svovlgødning udbydes der nu flere svovlgødninger, som økologer må bruge.
Tilmeld dig og læs vores nyhedsbrev Økonyt Mark og Marked her, for at få anbefalinger til valg af svovlgødninger og løbende opdateringer angående aktuelle nyheder.

Mejeriforening siger nej til Øgro N15

Mejeribrugets slampolitik hviler på forsigtighedsprincippet og mejerisektoren vil ikke risikere, at der kommer noget ud på markederne, som kan skade produkterne –hverken sikkerhedsmæssigt, etisk eller afsætningsmæssigt.
Øgro N15 er baseret på svinebørster og ikke på kød/benmel som nogle af de andre Øgro produkter. Derfor var der mange, som planlagde at bruge Øgro N15 som startgødning i majs og sukkerroer. Men det er med denne udmelding fra Mejeriforeningen ikke muligt.

Se ugentligt opdaterede priser på foder- og konsumkorn på Økokornbasen