Nyheder

Nye priser på økokornbasen

Der er nye aktuelle priser på økokornbasen. Økokornbasen Aktuelle priser Foderkorn Uge 11 – 2020 Opnåelig pris på foderkorn (kr./hkg leveret til økologisk foderfabrik) Hvede      Byg          Rug         Havre      Raps Ært   Hestebønne Triticale Lupin  186 160 118...

læs mere

Se oplæggene fra Øgro temamødet 2020

Se eller gense, de spændende oplæg fra Øgro temadagen lige her: Frugt og bær. Nicher med klimaansvar af Økologikonsulent Maren Korsgaard Anvendelse af Øgro og erfaringer fra 2019 Sløjfning af N loft krav til ikke økologisk gødning  ...

læs mere

Nye gødningsregler for økologer

Loftet for den tilladte anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning er ophævet Loftet for anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning på maks. 50 kg. N/ha, er med øjeblikkelig virkning fjernet. Det skyldes at Landbrugsstyrelsen i en juridisk gennemgang af reglerne, har...

læs mere

Se aktuelle økokornpriser

Overvejer du økologi?

Overvejer du økologi?

Få et gratis omlægningstjek