Danish Agro melder ud, at de ikke længere kan håndtere afgrøder, der er gødet med Øgro.

Øgro, der er baseret på kød- og benmel eller svinebørster, må ifølge mejeriforeningens brancheaftale ikke anvendes til at gødske afgrøder, der anvendes til foder til kvæg.

Ved spørgsmål kan Allan Hartmann Hansen fra Danish Agro kontaktes på tlf.: 88874610

 

Som et alternativ til Øgro-produkter er der lige nu to pelleterede gødningsprodukter, baseret på kyllingemøg:

Binadan 4-1-3 til en pris på ca. 46 kr./kg N. Forhandles gennem grovvareselskaberne.

Fertikal 4-1-2 til en pris på ca. 34 kr./kg N. Forhandles gennem firmaet Løndal Bio tlf.: 51174131