Som økolog skal du dokumentere økologistatus af din høst. Til det formål findes flere forskellige dokumenter, som skal leveres til køberen.

Årlig økologierklæring

Køberen skal én gang årligt have din økologierklæring. Økologierklæringen udsendes én gang om året, og laves på baggrund af det indberettede Fællesskema. Økologierklæringen findes på Miljø- og fødevareministeriets tast-selv under “Oversigter og breve”. Hvis Økologierklæringen fra 2020 endnu ikke er udsendt til dig, kan du imidlertid sende Fællesskema 2020. Der findes også et online register for økologierklæringer, hvor du kan hente din økologierklæring uden log-in. Det er endnu ikke opdateret for 2020.

Partidokumentation ved hvert læs

For hvert læs der afhentes eller leveres skal der vedlægges en partidokumentation (også kaldet økologistatuserklæring eller tro-love-erklæring). Du finder dit autorisationsnummer i dit Fællesskema eller i din økologierklæring. Du finder dit P-nummer i din økologierklæring eller på CVR-registret

Der kan være flere erklæringer og dokumenter

Økologikontrolrapport

Nogle købere stiller krav om at få tilsendt din seneste økologi-kontrolrapport. Den finder du på Miljø- og fødevareminsteriets tast-selv ved at logge ind på dit p-nummer og klikke på “Oversigter og breve”. Den kan også være tilsendt til dig på din email eller som brev efter seneste kontrolbesøg.

Kød- og benmelserklæring

Mejeriforeningen har krav om at der ikke anvendes kød- og benmelsprodukter som gødningsmiddel til foderkorn. DLG stiller derfor krav om at der udfyldes en erklæring om at der ikke er anvendt kød- og benmelsprodukter samt en samtykkeerklæring om at oplysningerne må videregives.

Bioland deklaration

For visse afgrøder – typisk konsumafgrøder til eksport – kræver DLG en udfyldt Bioland deklaration, som betyder at Bioland må indhente oplysninger om bedriften hos Landbrugsstyrelsen.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at finde din dokumentation, er din økologikonsulent klar til at hjælpe.