Fristen for rettidig etablering af pligtige efterafgrøder er i dag d. 20. august, hvis man etablerer korsblomstrede arter, honning, rug, havre eller byg. Hvis de pligtige efterafgrøder etableres efter d. 20. august og frem til 7. september tæller de stadig med, men du vil – afhængig af etableringsdatoen – få et træk i din kvælstofkvote i 2021.

Husk at indberette efterafgrøderne

Pligtige efterafgrøder skal indberettes i Fødevareministeriets tast-selv service senest d. 10. september. Du kan nedskrive pligtige efterafgrøder frem til 31. januar 2021. Din økologikonsulent kan hjælpe dig med at tjekke status på dine pligtige efterafgrøder, indberette eller nedskrive pligtige efterafgrøder.

Kontakt din økologikonsulent her

Lad efterafgrøderne stå indtil 20. oktober

Du må tidligst destruere pligtige efterafgrøder d. 20. oktober 2020 (dog ikke efterafgrøder i majs, der først må destrueres d. 1. marts).

Læs mere om efterafgrøder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside