Af: Maren Korsgaard, Økologikonsulent

Arbejdsopgaver i plantagen lige nu:

  • Hvis det er muligt at færdes i plantagen, så fræs i rækken og klip evt. græsset. Fræsningen generer mosegrisene og klipningen fremmer omsætningen af bladene, og begrænser smitten af skurv og æbleøjeplet m.fl.
  • Løvtræskræft kan bekæmpes med læsket kalk indtil nytår. Der kan udsprøjtes 15-25 kg/ha max. 7 gange med 5-14 dages interval. Husk, at læsket kalk er meget ætsende, så brug beskyttelsesudstyr og få renset sprøjten godt efter brug.
  • Bekæmp mosegrise og mus! Fræs jorden i rækker og langs yderhegnet, så gangene bliver ødelagt. Sæt rovfuglepinde op. Sæt mosegrise-fælder op. Sæt fangstbaljer ud til mus. Og hvis du stadig har ukrudtsdug rundt om nogle træer, så få det løftet af nu, ellers er det en invitation til mus og mosegrise.
  • Husk at lufte ud på kølelageret og holde luft-fugtigheden høj vha. vand på gulvet.

Redekasserne er fulde af gammelt redemateriale og fuglelopper lige nu. De kan med fordel renses i denne tid. Det vil glæde de fugle, der gerne vil bruge dem som vinterskjul.

Kvædeblade er længe om at blive nedbrudt. Fabraea-bladplet-svampen som giver de kedelige sorte pletter på frugterne, den overvintrer i bladene. En jordbehandling nu vil øge nedbrydningen af bladene og mindske smitten til næste forår. Alternativt kan bladene fjernes.

Ompodninger er følsomme for at knække i podestedet. En pæl og en gl. sikkerhedssele giver en god, solid støtte.

 

Kunne du tænke dig at modtage et af vores tre forskellige nyhedsbreve til de økologiske jordbrugere? Nyhedsbreve udgives 10-20 gange om året, og er altid spækket med aktuel viden. Se priser, beskrivelse af nyhedsbrevene og læs et gratis eksemplar her.