Høst- og aktivitetskrav

Du skal være opmærksom på at arealer med græs skal være slået eller afgræsset inden for en bestemt periode. Perioden afhænger af hvilket tilskud, der er søgt på arealet:

Økologisk Arealtilskud og Pleje-græstilskud: D. 15. september

Grundbetaling: D. 25. oktober

Grundbetaling

Har du græsarealer, hvor der ikke er økologitilsagn eller andre tilsagn, men hvor du søger om grundbetaling, skal du kun forholde dig til aktivitetskravet. Dette krav gælder for alle arealer, hvorpå der søges om grundbetaling. Der er ekstra krav, hvis du også har et tilsagn på arealet (læs nedenstående afsnit).

Aktivitetskravet kræver at du slår dine græsarealer mindst én gang mellem d. 1. juni og d. 25. oktober. Det er muligt at afgræsse arealer i stedet for at slå dem. Her skal arealet fremstå afgræsset og 50% af plantedækket være afbidt jævnt fordelt over hele arealet og maks. være 40 cm højt.

Satellitkontrol forholder sig kun til krav for grundbetaling.

I Tast-selv kan du allerede nu se om dine marker er grønne eller gule. Hvis de er grønne, har satellitkontrollen vurderet at aktivitetskravet er overholdt. Er de gule, mener satellitkontrollen at aktivitets-kravet endnu ikke er overholdt. Det kan nås indtil d. 25. oktober. Fra d. 11. oktober bliver marker, som fortsat er gule, markeret som røde. Du kan nå at opfylde aktivitetskravet for disse marker til og med d. 25. oktober.

Ny app skal bruges til at besvare høringsbreve på ’røde’ marker.

Røde marker udløser automatisk et høringsbrev, som kun kan svares på via en ny app, som Landbrugsstyrelsen netop har lanceret. App’en kan du downloade på din smartphone via Google Play eller App Store. Søg på ’Landbrugsstyrelsen’ og vælg nedenstående ikon.

Du skal logge ind på app’en med dit Nem-ID knyttet til dit cvr. nr. (søger du som privat person, er det dit private Nem-ID, som du skal bruge). Via app’en kan du tage billeder af marken, der afpudset, slået eller afgræsset og dermed bevise, at du har opfyldt aktivitetskravet. Klik her for vejledning til installation og brug af app’en eller her for vejledning til at svare på høringsbrev via app’en.

Økologisk Areal- og Plejegræstilskud

Har du græsarealer, som du søger økologi-eller plejegræstilskud på, skal der være taget slæt mindst én gang i mellem d. 1. juni og d. 15. september. Ved slæt forstås at plantematerialet fjernes fra marken som f.eks. hø, wrap eller ensilage. Hvis dit græsareal afgræsses skal marken fremstå afgræsset d. 15. september, hvor 50% af plantedækket er afbidt jævnt over hele arealet og er under 40 cm højt.

Søger du plejegræs på et areal, som du ikke søger grundbetaling på, så skal du overholde ovenstående bortset fra højden på de 40 cm.

Et-årige grøngødningsmarker er undtaget høstkrav

Hvis du har et-årig kløvergræs som grøngødning, behøver du ikke at tage et slæt, men kan nøjes med en afpudsning. Det kræver at:

  • Der har været en anden hovedafgrøde end græs på arealerne i det foregående år.
  • Arealerne er etableret med en kløvergræsblanding med mindst 15 vægtprocent kløver.
  • Du i hele kalenderåret opbevarer dokumentation for indkøb af kløvergræsblanding.

Hvis du er i tvivl kravene eller har brug for hjælp, kan du kontakte din økologikonsulent