Generel information - Opdyrkning i Natura 2000 (002)

Ved opdyrkning af græsarealer eller generel ændring af ens landbrugsproduktion, er det vigtigt at være opmærksom på om ens arealer ligger indenfor et Natura 2000 område. Langt de fleste driftsændringer kræver en anmeldelse til kommunen, hvor det er vigtigt at være i god tid, da sagsbehandlingen kan være lang. Læs mere i nyhedsbrevet nedenfor.