Klima og bæredygtighed

Klima – Økologisk Kredsløbslandbrug kan bidrage positivt!

Af Jostein Hertwig, BERAS Int. Foundation Vi står overfor rigtig store udfordringer når det gælder klima og miljø. FN´s ekspertpanel (IPCC) mener, at vi ingen tid har at miste – vi må handle nu! Vi bliver nødt til at reducere udslippet af klimagasser, men det er også...

læs mere

Bæredygtige kredsløb i fødevaresektoren

Østersøens vandmiljø er truet og det intensive, industrielle landbrug er en væsentlig årsag til dette. Danmark er blandt de lande, der udleder meget kvælstof til Østersøen pga. den meget intensive landbrugsproduktion. I projektet BERAS...

læs mere

Klimahandlingsplaner 2010-2012

Klimatiltag på økologiske landbrug

Klimapåvirkningen er det økologiske landbrugs varme kartoffel!
Selvom vi udleder en mindre mængde klimagasser pr. ha i det økologiske landbrug, har vi stadig brug for at oppe os. Fordi vi ikke har lige ...

læs mere

Klimahandlingsplaner på bedriftsniveau

Sammen med Økologisk Landsforening, Risø og Århus Universitet udvikler vi klimavenlige strategier på økologiske landbrug i et 3-årigt projekt, hvoraf 1. år er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug. Projektet er påbegyndt januar...

læs mere

Kalender

ons 22

Økologisk Årsmøde 2020

22. januar - 17:00 - 22:00
Arrangør: Økologisk VKST

Se aktuelle økokornpriser

Overvejer du økologi?

Overvejer du økologi?

Få et gratis omlægningstjek