Vi glæder os til at vise alle de forskellige økologiske forsøg og demonstrationer frem til Økologisk Plantedag d. 11. juni på Landbrugsskolen Sjælland, Roskilde. Vi har i år seks forskellige poster som økologikonsulenterne fra Økologisk VKST og konsulenter fra SEGES Økologi Innovation vil fremvise. Der er lagt op til en faglig dag for økologiske planteavlere og andre interesserede.

Tilmeld dig her

Annonce - Økologisk Plantedag 2020

Hent invitationen her

Økologisk Plantedag med corona-retningslinjer

Arrangementet bliver afviklet med hensyntagen til gældende retningslinjer, og vi har derfor valgt at opdele arrangementet, således at der er rundvisninger kl. 9.30-11.30 og igen 13.00-15.00 Der vil være et maksimum antal pr. gruppe og et maksimum deltagerantal. Tilmelding er først-til-mølle-princippet.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig, så vi er sikre på, at vi overholder regeringens retningslinjer. Der vil derfor heller ikke være forplejning eller fælles opsamling, som vi ellers plejer. Dog vil der være drikkevarer til alle deltagere.

 

Tilmeld dig her

Forsøgene “Delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd” og “Bælgplanter i vinterraps” er en del af Økologiske Markforsøg og præsentationerne foretages af konsulenter fra SEGES Økologi Innovation.