Nyere DNA-undersøgelser har vist, at den svamp, der giver kræftsår på bøg og ask er den samme som frugttrækræft/æblekræft. Derfor er det rette danske navn for kræftsygdommen nu: Løvtrækræft og det latinske navn: Neonectria ditissima.
I praksis betyder det bl.a. at det ikke er nogen god idé med bøg og ask som læhegn omkring frugtplantager.

Kilde: https://static-curis.ku.dk/portal/files/169735039/Neonectria_Skoven_5_16.pdf