Loftet for den tilladte anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning er ophævet

Loftet for anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning på maks. 50 kg. N/ha, er med øjeblikkelig virkning fjernet. Det skyldes at Landbrugsstyrelsen i en juridisk gennemgang af reglerne, har opdaget, at der ikke er grundlag i EU-reglerne til at håndhæve loftet. Landbrugsstyrelsen vil i stedet fokusere på tiltag til forbedring af jordens frugtbarhed gennem sædskiftet på ejendommen. Der har indtil nu kun været et krav på min. 25% bælgplanter i sædskiftet hvis man ville anvende mere end 50 kg udnyttet N i konventionel gødning. Dette krav bortfalder i år, men vi forventer, at det bliver et krav for alle ved anvendelse af konventionel husdyrgødning med den nye økologilovgivning pr. 1/1-2021.

Hvad betyder det for økologerne lige nu?

Man kan bruge op til 60 eller 100 kg udnyttet N i ikke-økologisk organisk gødning afhængig af tilsagnstypen (op til 170 kg total N hvis man ikke har tilsagn). Man skal til øko-kontrollen dokumentere at afgrøderne har behov for gødningen. Det kan man gøre med udskriften ”Nøgletal” når der bliver lavet mark- og gødningsplan, eller skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder” når der bliver lavet Fællesskema. Kontakt din økologikonsulent, for at få hjælp til at udarbejde en gødningsplan, der er tilpasset de nye regler og dit sædskifte. I næste nummer af Økonyt Mark og Marked vil vi uddybe de nye gødningsregler.

 

Læs mere om ændringen her