I forbindelse med den nye økologiforordning fra EU kan og vil Danmark fastsætte specifikke krav i økologibekendtgørelsen til andel af bælgplanter som hovedafgrøder i sædskiftet. Det bliver et krav, som kommer til at gælde alle økologer uafhængig af importeret husdyrgødning og økologisk arealtilskud.

Økologisektionen har netop indstillet et foreslag til Landbrugsstyrelsen om krav til minimum 20 % kvælstoffikserende afgrøder i sædskiftet. Foreslaget er netop indstillet og dermed ikke afgjort endnu. Vi ved ikke endnu hvornår kravet vil gælde fra eller om der bliver tale om en indfasningsperiode. 

Dyrkning af hestebønner og ærter fast hvert 5. år, udløser en bekymring for ”overdyrkning” af bælgsæd i sædskiftet med risiko for opformering af sædskiftesygdomme, som vil gøre jorden uegnet til dyrkning af bælgsæd fremover. Samtidig kan det også udløse en overproduktion af bælgsæd med heraf faldende priser.  Hvis det bliver en realitet, kan du overveje at implementere kløvergræs som grøngødning i sædskiftet for at leve op til sædskiftekravene. Brug derfor sommeren til at gennemtænke dit sædskifte og din markplan for 2021 og tag din økologikonsulent med på råd.