Tid til revidering af gødningsplanen for 2021

Som følge af højere lovmæssig udnyttelse af husdyrgødning, er kvælstoflofterne for økologer, der modtager Økologisk Arealtilskud nu hævet fra hhv. 60 og 100 kg udn. N/ha til hhv. 65 og 107 kg udn. N/ha. Ændringen er gennemført i Markonline, således at det nu er muligt at få lavet en retvisende gødningsplan til 2021.

Kontakt din økologikonsulent, hvis du ønsker at få revideret din mark- og gødningsplan eller er i tvivl om hvad ændringerne betyder for dig.

Det er nu muligt at indberette gødningsregnskab

Der er åbnet for at Gødningsregnskab 2019/2020 kan indberettes på Landbrugsindberetning. Der er frist for indberetning d. 31. marts 2021, men det er en god idé at være på forkant. Kontakt de husdyrproducenter, du har modtaget husdyrgødning fra i perioden 1/8-2019 til 31/7-2020 og bed dem om at fremsende et B1 skema eller en kvittering for overførsel af husdyrgødning.

Kontakt din økologikonsulent  for hjælp til indberetning af gødningsregnskab.