Økologer skal indberette nye arealer senest 1. september 2020.

Hvis du vil søge Økologisk Arealtilskud til et nyt areal på din bedrift, skal arealet omlægges til økologi senest d. 1. september 2020.

Vær særlig opmærksom hvis du endnu ikke er økolog, men skal søge om nye tilsagn gældende fra 1. september 2020.

Hvis du vil søge nyt tilsagn om økologisk arealtilskud med start 1. september 2020, skal din bedrift være autoriseret til økologisk jordbrug fra denne dato. Er du endnu ikke autoriseret, betyder det, at du senest 1. september 2020 skal have indsendt ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her

Har du spørgsmål eller ønsker hjælp til omlægning kan du kontakte en økologikonsulet her