Nyt om udbetaling af Økologisk arealtilskud og tilskud til pleje af græs

Landbrugsstyrelsen indførte sidste år et nyt It-system til ansøgning og udbetaling af ØA og PLG, med det formål at få automatiseret processerne. Det har imidlertid taget længere tid at implementere og udvikle systemet en forudset, og et stort antal enkeltsager er ramt af fejl. Derfor når styrelsen ikke at udbetale ØA og PLG til alle inden d. 30. juni. Pt. mangler der udbetaling af ca. 120 mio. kr. Styrelsen forventer at det ”kun” er 900 sager, der vil mangle at blive udbetalt efter 30. juni. Desværre er disse sager ramt af komplicerede fejl, som det vil tage lang tid at løse, og styrelsen forventer at de sidste udbetalinger først vil være på plads sidst på året!

Ny ansøgningsrunde om ØA og PLG udskudt

Samtidig betyder det også at ansøgningsrunden om nye tilsagn bliver udskudt, og den forventes at komme til at ligge i november – december måned i år. Ansøgningerne forventes at blive behandlet, så nye tilsagn kan blive givet i januar – marts 2021. Hele denne forskydning og udsættelse betyder også at Landbrugsstyrelsen pt. forventer først at komme i gang med udbetaling af ØA og PLG for 2020 i løbet af februar 2021. Tag derfor allerede nu dette med i jeres budgetopfølgning for 2020 og i jeres kommunikation med jeres bank.