Efter 15. marts vil det som udgangspunkt ikke være muligt at opnå dispensation til brug af ikke-økologiske læggekartofler. Ansøgninger om individuel tilladelse til brug af ikke-økologiske læggekartofler skal indsendes til Landbrugsstyrelsen senest 15. marts 2019.

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her: https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-praksis-for-dispensationer-til-brug-af-ikke-oekologiske-laeggekartofler-i-oekologisk-produktion-indf/