Vi var i dag til demo hos en nyomlagt landmand i Kirke Hyllinge, som havde fået en Ovlac miniplov på prøve. Jens Iversen (Ploveksperten), der også er importør af ploven, kom og præsenterede den.

Miniploven fra Ovlac er et spændende alternativ til en vingeskærsharve. Den kan arbejde i 8-18 cm dybde og lavede et flot arbejde selv i 7-8 cm pløjedybde. Det var en let jord med en lille biomasse. Det vil være interessant at se ploven arbejde på en tungere jord.

Hvis en skrælpløjning virkelig kan erstatte 3-4 vingeskærsharvninger efter høst, er det en interessant metode.