De godt 70 deltagere lagde sammen med chefkonsulent Lisbeth Frank Hansen ud med at fejre Ø-mærkets 30 års fødselsdag med et rungende trefoldigt leve for økologien og økologerne.

Er du nysgerrig og interesseret i at vide hvad der blev snakket om på mødet, kan du finde alle oplæggene her under:

Beretning ved Lisbeth Frank Hansen

Valg til brugergruppen

Regenerativt landbrug

Økologiens muligheder i kommende CAP 2021-2028

I beretningen fra Økologisk VKST kom Lisbeth Frank Hansen ind på, at det forgangne år indledningsvis faktisk var præget af tørke. Der var forholdsvis store N-reserver i jorden i foråret, så da regnen kom, oplevede vi en fantastisk udvikling af afgrøderne og en høst med rekordudbytter mange steder. På de bedrifter, som har fået lavet DBII-tjek, lå DBII på gennemsnitlig 9.350 kr/ha, næsten dobbelt så højt som i 2018.

Der har været rigtig god fremgang i Økologisk VKST. Omsætningen på rådgivning er steget med 2 mio. kr fra 2017 – 2019. Kontoret er fuldtalligt med 10 økologikonsulenter og en sekretær, som ud over den individuelle rådgivning også afvikler forsøg, ERFA-grupper, markvandringer, temadage og løbende nyhedsformidling.

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef fra Økologisk Landsforening Sybille Kyed var grundlæggende ret optimistisk i forhold til økologiens rolle fremadrettet. Økologi blev decideret nævnt i EU´s grønne klimapagt, som et af virkemidlerne til at opnå klima- og naturmæssige fordele. Hvordan det konkret kommer til at afspejle sig i den kommende CAP-reform og implementeringen her i Danmark vides ikke endnu, men der er alle steder stor fokus på en mere bæredygtig fødevarepolitik hele vejen fra jord til bord.

Valget til Brugergruppen for Økologisk VKST blev afviklet uden afstemning, da alle der var på valg ønskede at genopstille og blev valgt uden modkandidater. Brugergruppen er således i 2020 præsenteret af:

 • Økologisk svineproducent Arne Juel Jensen, Nyrup
 • Økologisk mælkeproducent Henning Nielsen, Kirke Hyllinge
 • Økologisk planteavler Michael West Hansen, Idestrup
 • Økologisk æg- og grønsagsavler Ole Nørby, Klippinge
 • Økologisk planteavler Otto Kjærgaard, Veksø
 • Økologisk mælkeproducent Peter Sivertsen, Osted
 • Økologisk planteavler Peter Tamborg, Karise
 • Økologisk planteavler Torben Matthiesen, Sdr. Alslev
 • Økologisk planteavler Lars Smidth, Store Fuglede (suppleant)
 • Økologisk mælkeproducent Per Thomasen, Kirke Hyllinge (Gefion)
 • Økologisk mælkeproducent Yke Kloppenburg, Gislinge (VKST)
 • Jens Bring, Nysted (DLS)