80 landmand deltog ved to rundvisninger i de økologiske forsøg og demonstrationer på Landbrugsskolen Sjælland ved Roskilde.

Vi havde arrangeret ialt 6 spændende poster:

1. Økologisk vårhvede, vårtriticale og vårrug sået om efteråret
2. Bælgplanter i vinterraps
3. Vinterhvedestrategi
4. Delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd
5. Erfaringer med sukkerroedyrkning
6. Efterafgrøder – egen demo og Landforsøg: Etablering af efterafgrøder i kraftige kornafgrøder

Se eller gense forsøgsbeskrivelserne her