Det er snart blevet tradition, at solen skinner, når Økologisk VKST holder Økologisk Plantedag.

I år havde lige over 100 landmænd og andre interesserede valgt at lægge vejen forbi markerne ved Landbrugsskolen Sjælland, Roskilde, hvor konsulenter og virksomheder bød velkommen til en plante-faglig dag i økologiens tegn.

Det blev til mange gode snakke, diskussioner og faglige input om aktuelle områder inden for økologisk planteavl. I marken vistes forsøg med blandsæd, forskellige gødningstyper og sukkerroesorter. Derudover var der workshop om jordsundhed og i sukkerroemarken var der demonstration af Farmdroid så- og lugerobot.

Igen i år skal lyde en stor tak til Jesper Skovgaard Schiønning og Landbrugsskolen Sjælland, Roskilde for at lægge arbejdstid, -kræfter og arealer til arrangementet. Desuden tak for køb af stand til Daka, BigTree, Mertz, Yding Smedie og Maskiner, Farmdroid og Nielsen & Smith A/S.

I blandsædsforsøget blev der undersøgt forskellige blandingsforhold af ært, lupin og vårhvede.

 

Blandsædsforsøget er en del af det det internationale projekt DIVERify.

 

I gødningsforsøget sammenlignedes forskellige gødningsniveauer i bl.a. biogasgylle, KOD, svinegylle og Øgro.

 

I workshoppen om jordsundhed vistes en række forskellige “hands on” metoder til selv at undersøge jorden.

 

Der ses på jord i workshoppen om jordsundhed.

 

Konsulenterne havde haft travlt med at grave en jordprofil ud til workshoppen om jordsundhed.

 

Der blev vist. hvordan man selv kan undersøge bestanden af regnorme i jorden.

 

Teltet hvor der var virksomhedsudstilling og frokost.