Økologisk Plantedag er et årligt tilbagevendende event, hvor økologiske planteavlere og andre interesserede kan få indblik i aktuelle forsøg, møde nye og gamle kollegaer og få masser af inspiration til eget jordbrug.

 

I 2018 afvikledes Økologisk Plantedag d. 23. maj. Læs chefkonsulent Lisbeth Frank Hansens beretning fra dagen her: 

Succesfuld Økologisk Plantedag afviklet i strålende vejr

 

De mange fremmødte økologer, økologiinteresserede, firmafolk og konsulenter fik mange gode snakke, diskussioner og faglige input om aktuelle områder inden for økologisk planteavl.
Stor tak til Jesper Skovgaard Schiønning og Lyngby Landbrugsskole for lægge arbejdstid, -kræfter og arealer til arrangementet. Tak til sponsering af udsæd og forsøg til KP-økofrø og Øgro samt køb af stand til DLG, Danish Agro, Nielsen & Smith, Man @ Machine, Mertz, Yding Smedie og Nordic Sugar.

   

For jer der gik glip af dagen, har vi listet nogle hotspots fra de faglige indlæg op her:

Gødskning af vintersæd med Øgro: Øgro har ikke handelsgødningseffekt. Udbragt oven på jorden er udnyttelsesprocenten ikke høj. Tidlig udbringning og nedbør har betydning for udnyttelsesprocenten. Måske en bedre idé med placeret Øgro inden såning af vintersæden.

Såtidspunkt for vinterraps: Forsøget med tre forskellige såtider med henholdsvis linje og hybridsort viste tydelig fordel for tidlig såning. Så rettidigt (10. august eller før). Der er potentielt mere, der kan gå galt ved sen såning, end der kan gå galt ved for tidlig såning.

Rækkedyrkning: Det er muligt at dyrke korn og bælgsæd på op til 30 cm, uden at det går ud over udbyttet. Benyt den store afstand hvis du vil begunstige udlæg/efterafgrøde, som skal sås senest i maj måned. Brug kun radrensning, hvor det giver mening, ellers bliver det for dyrt. Omkostning til radrenser skal stå mål med udbyttet. Regn det i gennem inden en eventuel investering, men husk at tage kapacitet, rettidighed og afgrødeværdi med i regnestykket. Få eventuelt hjælp af maskinkonsulenten. DB2-tjek hos udvalgte økologiske planteavlere i vores område viser, at kapacitetsomkostninger/ha i gennemsnit ligger 2.000 kr./ha over tilsvarende konventionelle ejendomme!! Hvorfor det? Giver det mening? Hvordan ser det ud på din bedrift? Bestil et DB2-tjek hos din økologikonsulent.

Sukkerroer: Falsk såbed betaler sig. Du skal være på hele tiden og udnytte alle muligheder for at holde ukrudtet væk. Det er i starten, at ukrudtet reducerer udbyttet i roerne og kampen skal vindes. Fingerhjul på radrenseren gør et godt stykke arbejde. GPS på såmaskine og på radrenser giver klare fordele over for ukrudtet. Placeret gødning ved rækken ser allerede ud til at give positivt resultat. Generelt så vi nogle flotte roer med fint potentiale på Lyngby Landbrugsskole.

  

  

Se aktuelle økokornpriser

Overvejer du økologi?

Overvejer du økologi?

Få et gratis omlægningstjek