Økologisk VKST har siden 2018 været med i projektet ’Økologisk dyrkning af sukkerroer’, som vil fortsætte til udgangen af 2021.

Baggrund

Som følge af en stigende efterspørgsel på lokale økologiske produkter er der i 2017 etableret 248 hektar med økologiske sukkerroer samt 149 hektar under omlægning i Danmark. En række sukkerroedyrkere har begyndt omlægning til økologisk produktion, så der i 2019 allerede er tegnet aftaler for over 500 hektar økologiske sukkerroer. Af produktionsmæssige hensyn ønskes minimum 1.500 ha. Det samlede areal med sukkerroer til sukker er på 34.429 ha i 2017 og dertil kommer foder- og energiroer. Sukker produceres i Danmark af Nordic Sugar, som har fabrikker i Nakskov og Nykøbing Falster.

Formål

Formålet med projektet er at støtte udviklingen af en nystartet økologisk sukkerproduktion i Danmark. I projektet opnås dette ved at kombinere eksisterende viden med nye forsøgs- og udviklingsmæssige tiltag indenfor økologisk planteproduktion. Projektet fokuserer dernæst på at formidle eksisterende og opnået viden ved markmøder og besøg på demo-ejendomme samt ved brug af informationsteknologi. I forsøgene vil der blive lagt vægt på at forebygge behovet for aktiv bekæmpelse gennem sortsvalg og nedbringelse af ukrudtstrykket (frøpulje-management) samt ved at optimere på anvendelsen af eksisterende teknologi (aktiv redskabsstyring med GPS, robotlugning, ukrudtsbrænding og -strigling, placering af organiske gødninger m.m.).

Det forventes, at projektet vil bidrage med konkrete løsninger til håndtering af udfordringerne ved økologisk sukkerroedyrkning og at disse løsninger – gennem målrettet kommunikation – tages i anvendelse af erhvervet og dermed sikrer en rentabel dyrkning og produktion af økologisk sukker. Omlægning til økologisk produktion af sukker fjerner pesticidbelastning fra denne del af dyrkningen og giver eksisterende økologiske dyrkere mulighed for at integrere en vekselafgrøde med dyb rodvækst og et kvælstofunderskud på forventeligt 50-100 kg N/ha. Desuden arbejdes der med teknikker, som også kan anvendes af konventionelle dyrkere til at reducere pesticidforbruget.

Der vil i projektet blive arbejdet med følgende arbejdspakker:

  • Udvikling og optimering af ukrudtsbekæmpelse
  • Anvendelse af organiske gødninger
  • Sortsafprøvning – sygdomme og skadedyr
  • Afprøvning af økologisk dyrkning i praksis
  • Formidling og implementering af projektets resultater

Her kan du løbende læse om resultaterne fra projektet.

https://www.nordicbeet.nu/?s=%C3%B8kologi

 

Projektdeltagere

Nord Beet Research Foundation (NBR), Johs. Mertz A/S, F. Poulsen Engineering, Aarhus Universitet – Institut for Agroøkologi, Økologisk VKST, Nordic Sugar, SEGES.

Kontaktperson

Ninna Rieper Boesen

nrb@vkst.dk

29217647

Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)