Økokornbasen

Aktuelle priser

Foderkorn

Uge 32 – 2020

Opnåelig pris på økologisk foderkorn (kr./hkg leveret til økologisk foderfabrik)

Hvede      Byg          Rug         Havre      Raps Ært   Hestebønne Triticale Lupin 
170 618 295 295 336

Konsumkorn

Uge 32 – 2020

Opnåelig pris på økologisk konsumkorn (kr./hkg leveret)

 Brødhvede Maltbyg      Brødrug  Grynhavre Glutenfri grynhavre Spelt
220

Priserne er indhentet fra forskellige grovvareselskaber samt handelsfirmaer og kan variere firmaerne imellem. Vi anbefaler derfor altid at kontakte flere potentielle købere for at opnå den bedste pris.

Vil du læse mere om aktuelle nyheder for økokornprisen, handelsanbefalinger, prisprognoser samt dyrkningstekniske vejledninger for økologisk planteavl?

Bestil et abonnement på  Økonyt Mark og Marked

Kontakt Sandie Holm på mail: sah@vkst.dk eller tlf.: 57865161 for at bestille et årsabonnement.

Se priser på konventionelle afgrøder, såsæd og gødning på www.kornbasen.dk