I det seneste nummer af Økonyt Frugt & Bær kan du bl.a. læse om, hvad der rør sig i frugtplantagerne lige nu.

Af: Maren Korsgaard, Økologikonsulent

Blomstringen var stor, vejret var perfekt, og det har givet god sætning mange steder, men ikke i alle træer. Især ’Aroma’ synes at svigte nogle steder. Måske var der mangel på bestøvere eftersom bierne var ”overforsynede” med blomster. Både vinterraps, mælkebøtter, røn og tjørn overlappede med æbleblomstringen i år.

Udtynding, men forvent større frugter I nogle sorter, vil der blive behov for håndudtynding. Den bør først ske efter, at junifaldet er sket. Junifaldet lever nok op til sit navn i år og vil ske- her i juni. Når spindeltræer håndudtyndes, skal man normalt tynde ned til ca. 1 frugt pr. cm træafstand. Altså 100 æbler pr. træ, hvis der er 1 m´s afstand. Men i år, må vi forvente, at frugterne bliver store. Frugtstørrelsens potentiale afgøres i de første 4 uger efter blomstring, hvor celledelingen sker. Varmen har begunstiget celledelingen i de små frugter, så frugtstørrelsen bliver sandsynligvis større end normalt. Så der skal nok ikke tyndes hårdt i æblerne, det kan give for store æbler.

Blomstringen i ‘Alkmene’ var overdådig, og det er sætningen også. En af de få ulemper ved ‘Alkmene’ er, at den netop ofte kræver  udtynding. Junifaldet har dog ikke tyndet endnu, og i tørken bliver det måske større end normalt.

Så store er ’Nanna’-frugterne nu. De modner nok allerede sidst i juli i år!

Arbejdsopgaver i plantagen lige nu:

  • Vand efter behov og prioritér nyplantninger højt
  • Har du ikke mulighed for at vande, kan de grønne baner evt. nedtromles med en knivvalse.
  • Fjern meldugangrebne skud
  • Fjern angreb af spindemøl
  • Hold rækkerne fri for ukrudt
  • Bind toppe op
  • Klip de grønne baner vekselvis, så der altid er blomster til nytteinsekter
  • Følg varslingen for skurv og forebyg skurv og meldug med Kumulus-S eller Armicarb.
  • Hold øje med lus og larve-angreb. De kan evt. bekæmpes med Neem og Turex. Men husk, at Neem-azal kun må anvendes en gang hvert 3. år i kernefrugt af hensyn til grundvandet.

Spindemøl-larver er der mange af i år. Her på dagens billede er larverne så store, at en bekæmpelse med Turex er forpasset. Turex virker kun på helt små larver. Disse store larver kan man plukke af og trampe på.

Æblebladlusene er i gang, hvilket afsløres bl.a. af myrerne. Bladlus kan bekæmpes med Spruzit neu, men det går også ud over nyttedyrene.

Bladet er angrebet kraftigt af æbleskurv. Billedet er af den førhen skurvresistente sort ’Pinova’.

Meldugangrebne skud skal fjernes, så snart man ser dem, så kan meldug-niveauet holdes nede. Her er det ’Collina’, der som altid er angrebet.

Pæreskurv har angrebet selv robuste sorter i år. Her ses angrebne blade af ‘Concorde’.

En skruvangreben frugt af ‘Concorde’. Foruden skurvpletten har frugten også fået haglskade. En markise kunne sikkert have afbødet begge skader.

Kunne du tænke dig at modtage et af vores tre forskellige nyhedsbreve til de økologiske jordbrugere? Nyhedsbreve udgives 10-20 gange om året, og er altid spækket med aktuel viden. Se priser, beskrivelse af nyhedsbrevene og læs et gratis eksemplar her.