Der er kommet “nye” priser på økologiske afgrøder.

Som de fleste kan se, er priserne uændrede fra sidst.

Aktuelle priser

Foderkorn

Uge 48 – 2019

Opnåelig pris på foderkorn (kr./hkg leveret til økologisk foderfabrik)

Hvede      Byg          Rug         Havre      Raps Ært   Hestebønne Triticale Lupin 
185 155 173 600 242 260 345

Konsumkorn

Uge 48 – 2019

Opnåelig pris på konsumkorn (kr./hkg leveret)

 Brødhvede Maltbyg      Brødrug  Grynhavre Glutenfri grynhavre Spelt
238 220 200 261 240

 

Læs Økonyt Mark og Marked nr. 19 for at få orientering om markedssituationen nu og fremadrettet samt handelsanbefalinger.

Kontakt Anja Britt Nielsen for at bestille et årsabonnement på Økonyt Mark og Marked. Tlf.: 40347350 og mail abn@vkst.dk