Kriterierne kigger nu kun på arealstørrelse og mængden af kvælstof, som du modtager/producerer fra planperioden 20/21 (fra d. 1/8 2020). Tidligere var der et krav om en minimumsindtægt fra landbruget, som nu er fjernet. Derfor har fritids- og deltidslandmænd kunnet undgå at være tilmeldt. Nu skal de fleste over 10 ha være tilmeldt. Er du ikke tilmeldt og skal være det efter de nye krav, skal du selv sørge for at gøre det. Det kan gøres efter d. 1/8 2020. Vi hjælper dig gerne med tilmeldingen via Landbrugsstyrelsens Tast-Selv. Efter tilmelding, skal du indsende et gødningsregnskab hvert år. Se kravene nedenfor.

Alle større planteavlere og husdyrproducenter har allerede et obligatorisk krav om at være i gødningsregisteret, og det vil ikke påvirke dem. Sender du allerede gødningsregnskab ind og har mere end 5 ha, skal du ikke foretage dig noget.

Du skal anmelde din virksomhed til registeret, hvis du opfylder et af følgende krav:

  • Du producerer eller modtager husdyrgødning på mere end 1 ton kvælstof om året.
  • Du producerer eller modtager husdyrgødning på mere end 100 kg kvælstof pr. ha afgrøder med en fastsat kvælstofnorm.
  • Dit areal er på eller overstiger 10 ha og du har samtidig en kvælstofnorm på mere end 0 kg eller en fosfornorm på mere end 0 kg.

Du kan frivilligt tilmelde din virksomhed til gødningsregisteret, hvis du opfylder et af følgende krav:

  • Dit areal er på eller overstiger 5 ha og du har samtidig en kvælstofnorm på mere end 0 kg eller en fosfornorm på mere end 0 kg.
  • Du dyrker afgrøder som giver en gennemsnitlig kvælstofnorm på 90 kg kvælstof pr. ha pr. år.

For dig som har under 5 ha og modtager økologitilskud med tillæg for reduceret N (kvote på 60 kg N/ha).  Du skal være tilmeldt gødningsregisteret for at modtage tillægget for nedsat kvælstofkvote på 500 kr./ha. Opfylder du ikke længere kravene til frivilligt at kunne tilmelde dig gødningsregisteret pga. de ændrede krav, vil du fra næste år ikke modtage tillægget. Der vil ikke blive noget tilbagebetalingskrav.